عصر خودرو- مدیر شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: تعریض جاده مینودشت به گالیکش نیازمند مشارکت مردم و همکاری ادارات آب، برق، گاز و مخابرات برای جابجایی تاسیسات است. ادامه ...