عصر خودرو- قائم مقام آبفای استان تهران گفت: خط لوله 300 به 500 شهر تهران در چهار راه توحید دچار ترکیدگی شده که عوامل آبفا مشغول عملیات مهار آن هستند. ادامه ...