عصر خودرو- چند دلیل درباره کاهش شدید عرضه و عدم تحویل خودرو به خریداران در بازار وجود دارد. ادامه ...