عصر خودرو- عضو شورای شهر تهران گفت: حذف نرده*های چهارراه ولیعصر(عج) آسان*ترین و در دسترس ترین راه حل برای تردد معلولان است. ادامه ...