عصر خودرو- دستیار ویژه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به برنامه ریزی نمایندگان مجلس برای ورود خودروهایشان به خطوط ویژه اتوبوس گفت: معاون حمل*ونقل و ترافیک شهرداری تهران با این طرح کاملا مخالف بوده و اجازه این کار نمی*دهیم. ادامه ...