مقدمه
پروژه تولید خودروی ملی یکی مهمترین پروژه*هایی است که صنعت خودرو ایران سال*های سال برای دستیابی به آن تلاش کرد. اما باید گفت که متاسفانه این تلاش نتیجه مطلوبی نداشته و به نوعی منجر به صرف بی حاصل هزینه* و وقت ... ادامه ...