عظیم خودرو پس از آن که در طی چندین سال فعالیت های مختلفی در زمینه خودرو داشت، تصمیم گرفت تا محصولاتی را به صورت انحصاری به بازار عرضه کند و برای دستیابی به این هدف، برند هن تنگ را برگزید. هن* تنگ X7 یک کراس اوور چینی لوکس است که در نمایشگاه خودرو ... Dear member\guest you have to reply to see the link