به*منظور رقابتی واقعی با تیم*هایی همچون مرسدس، فراری و ردبول، تیم فرمولاوان رنو می*داند که باید پرفورمنس بسیار بهتری در مقایسه با نتایج سال 2018 داشته باشد.* Dear member\guest you have to reply to see the link