تکنولوژی*هایی مانند اتصال ماشین به تلفن همراه، ویژگی*های امنیتی و خدمات از راه دور و سرگرمی، *نیسان ماکسیما را به یک ماشین منحصر به فرد تبدیل کرده است. Dear member\guest you have to reply to see the link