به*نظر می‎رسد باتوجه به استراحتی که نماد ایران‎خودرو در دو روز پایانی معاملاتی هفته جاری کرده است، بنابراین باید انتظار داشت این شرکت خودرویی از روز شنبه هفته جاری حرکت صعودی به*سوی 400 تومان برای هر سهم را استارت بزند. Dear member\guest you have to reply to see the link