عصر خودرو- سه*شنبه گذشته شرکت خودروسازی ب*ام*و اعلام کرد که توانسته است در سال 2018 به رکورد فروش 49/ 2 میلیون دستگاه از محصولات ب*ام*و، مینی و رولزرویس دست پیدا کند. Dear member\guest you have to reply to see the link