عصر خودرو- مدیر واحد مدل*سازی و پیش*بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز (20 دی ماه) در شرایط سالم است و احتمال می*رود وزش باد شدید در برخی ساعات افزایش موقتی غلظت ذرات معلق را به دنبال داشته باشد. Dear member\guest you have to reply to see the link