عصر خودرو- براساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، توسعه و تکمیل راه*های روستایی و روکش آسفالت راه*هایی روستایی تا پایان سال 1399 با اعتباری معادل 4000 میلیارد تومان به انجام خواهد رسید. Dear member\guest you have to reply to see the link