عصر خودرو- تردد تریلر و کامیون *در محور کندوان* و هراز* ممنوع است، همچنین در محور هراز تردد کامیون*ها و کامیونت*ها غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12 تا 24 امروز و همچنین از ساعت 8 تا 24 دو روز آینده ممنوع است. Dear member\guest you have to reply to see the link