به گزارش چرخان، سیدنواب حسینی*منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در مصاحبه*ای پیرامون وضعیت خودروهای نیازمند معاینه فنی گفت: موارد مربوط به معاینه فنی خودرو در قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی آورده شده است. طبق این قانون، خودروهای تازه تولید شده تا 4 سال از معافیت برخوردار بوده و پس از آن […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link