قیمت خودروهای داخلی در ماه*های اخیر به قدری بالا رفته است که حالا علاوه بر تمام مشکلاتی که در این زمینه رخ داده است، در حال قربانی گرفتن از مسئولی است که بالاترین مقام تصمیم گیرنده در زمینه صنعت خودروسازی کشور بوده و به نظر می*رسد به زودی باید ردای وزارت را از روی دوش […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link