پرفروش*ترین خودرو سال پیش*گروه فولکس*واگن در اروپا مدل گلف بود اما یکی دیگر از محصولات بسیار محبوب گروه فولکس*واگن در قاره اروپا اشکودا اوکتاویاست.

Dear member\guest you have to reply to see the link