کمپانی ژاپنی نیسان سرانجام از نسل جدید ورسا با مدل 2020 پرده*برداری کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link