بی*وای*دی S2 یا همان یوان کوچک*ترین کراس*اوور این برند چینی بوده که با تیپ*بندی*های گوناگون ازجمله نسخه تمام*الکتریکی به بازار عرضه شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link