داشتن مجوز فعالیت، بر مناسب بودن کیفیت کار و خدمات تعمیرگاه*ها دلالت ندارد

Dear member\guest you have to reply to see the link