به*طور متوسط 1200*دستگاه خودرو از هر برند نظیر رنو،* پژو، ب*ام*و، هیوندای، تویوتا، کیا و... در انبارهای گمرک است

Dear member\guest you have to reply to see the link