میتسوبیشی eK واگن ظاهر مرسوم*تری دارد اما eK X ظاهری برجسته*تر دارد و در آن طراحی سپر دینامیک جلویی، چراغ*های LED، طرح دورنگ و همچنین عناصر برگرفته از کراس*اوورها همچون پوشش*های پلاستیکی اطراف بدنه، رکاب*های جانبی و سپرها دیده می*شود.

Dear member\guest you have to reply to see the link