به*تازگی مشخص شده است شورولت قصد دارد نسل جدید این کراس*اوور کامپکت را صرفا در برخی بازارهای آسیا و آمریکای*جنوبی عرضه کند.

Dear member\guest you have to reply to see the link