به گزارش خبرخودرو، طبق آخرين ارزيابی شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران منتهی به اسفندماه 97، محصول پژو 2008 توليدی ايران خودرو به عنوان نخستين و تنها خودروی داخلی 5 ستاره شناخته شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link