قیمت تایرهای خانواده پراید از پژویی*ها سبقت گرفت. این شاید عجیب*ترین اتفاق بازار تایر در سال جدید باشد که تایرهای خانواده پراید باوجود سایز کوچک*تر و قیمت مصوب پایین*تر،* به*شکل چشمگیری از خانواده پژو و سمند گران*تر شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link