روز گذشته باتوجه به ایست شاخص*کل بورس در محدوده 201هزار واحدی نمادهای بزرگ خودروساز نیز نزولی شدند، به‎طوری‎که ایران‎خودرو، سایپا و پارس‎خودرو منفی خوردند .

Dear member\guest you have to reply to see the link