تغییر نرخ ارز از «نیمایی» به «ارز حاصل از صادرات»، قطعه‎سازان را با افزایش قیمت تمام‎شده محصولات مواجه خواهد کرد

Dear member\guest you have to reply to see the link