اما به*تازگی لوئیس کامیلری، مدیر اجرایی فراری طی جلسه* ویژه*ای درخصوص انتشار آمار سه*ماهه اول سال 2019، جزئیات جدید را از پروژه فراری 488هیبرید اعلام کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link