به گزارش خبرخودرو، وزیر راه گفت: خودروسازان نباید روی الزاماتی که سازمان ملی استاندارد وضع می*کند چانه زنی کنند.

Dear member\guest you have to reply to see the link