نوسانات خودروهای داخلی در هفته*های اخیر بسیاری از افراد را برای خرید خودرو دو دل کرده و عملا باعث شده تا بازیگران اصلی بازار همان دلالانی باشند که قیمت خودرو را به این مقدار افزایش داده اند و وضعیت فعلی را ایجاد نموده*اند. اما با گرانی*های بی سابقه هفته گذشته عملا قدرت خرید مردم برای […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link