خودروسازان مختلفی در دنیا هستند که به رقابت کسترده*ای در خصوص میزان فروش با یکدیگر می*پردازند. در این میان تمرکز بر روی برخی از سگمنت*ها بیشتر است چرا که طرفداران بیشتری نیز دارند. اما کدام سگمنت پرطرفدارتر است؟ شاسی*بلند یا سدان؟

Dear member\guest you have to reply to see the link