سرانجام ماهها پس از انتظار و پیگیری پیش*خریداران خودرو، شرکت خودروساز اعلام کرد که به پیش*خریداران برلیانس خودروی جایگزین تحویل خواهد شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link