لامبورگینی «اوروس» را باید یک سوپراسپرت تمام*عیار دانست که برمبنای یک خودرو شاسی*بلند شکل گرفته است.

Dear member\guest you have to reply to see the link