طبق اعلام این شرکت در طول فرآیند ثبت*نام باید مجموعه*ای از اطلاعات شخصی شامل اطلاعات شناسنامه*ای، کدپستی، آدرس، شماره تماس و مشخصات کارت بانکی را در فیلدهای موردنظر وارد کند.

Dear member\guest you have to reply to see the link