پژو 2008 که یکی از نمادهای صنعت خودروسازی کشورمان برای توافق برجام محسوب میشد حالا به یکی از مشکلات اساسی ایران*خودرو تبدیل شده و مدت*هاست که تکلیف بسیاری از مشتریان برای تحویل خودروهای ثبت نامیشان مشخص نیست و وعده*های داده شده به این مشتریان عملی نشده است که اعتراضاتی را نیز به همراه داشته است. […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link