به‎رغم اجرای قیمت*گذاری خودرو بر مبنای 5درصد زیر قیمت بازار، مابه‎التفاوت قیمت کارخانه و بازار حداقل 20درصد است

Dear member\guest you have to reply to see the link