به گزارش خبرخودرو، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو اعلام می کند که به دلیل وسعت و پراکندگی واحدهای صنفی، نظارت بر بازار لوازم یدکی به شکل واقعی از جانب اتحادیه وجود ندارد اما واحد شکایات اتحادیه بسیار فعال بوده و پیگیری مناسبی را صورت می دهد و بنابراین مسائل تا حدی کنترل شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link