به گزارش خبرخودرو، معاون وزیر راه نتایج مذاکرات صورت گرفته در زمینه توسعه همکاری*های حمل و نقلی و ترانزیتی بین دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و از افتتاح پل مرزی سرخس در آینده*ای نزدیک خبر داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link