چند وقتی است که بازار خودروهای داخلی برای چندمین بار در یکسال اخیر دچار نوسانات بسیار زیاد شد و عملا رکوردهای جدیدی در این بازار به ثبت رسید که باعث شد مجلس و دولت نسبت به این موضوع واکنش*هایی داشته باشند ولی در کمال تعجب محدوده عملیاتی این واکنش*ها محدود به محدودیت در سایت*های نیازمندی […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link