به گزارش چرخان، یکی از علل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی بحث مواد اولیه و قطعات مختلفی است که برای این خودروها استفاده می*شود که طبیعتا تاثیر متقابلی روی همدیگر دارند. از دیگر عوامل مهم و قابل ذکر در مورد گرانی خودروهای داخلی بحث نوسانات نرخ ارز است که از یک سو تامین مواد اولیه […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link