به گزارش خبرخودرو، روابط عمومی معاونت حمل نقل و ترافیک خبر واریز نشدن سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی را تکذيب کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link