به*لطف تخصص آلپینا در ساخت خودروهای عملکرد بالا، B5 تورینگ خودرو بسیار سریعی است به*گونه*ای که در 3.5*ثانیه از صفر به سرعت یک*صد کیلومتربرساعت دست پیدا می*کند ولی تفاوت بزرگی که B5 با دیگر استیشن*های عملکردی تولیدی دارد.

Dear member\guest you have to reply to see the link