به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل ایران خودرو دیزل گفت: سهم ایران خودرو دیزل در بازار خودروهای تجاری و سنگین از سه و نیم درصد در سال 96 به حدود 16 درصد در سال 97 و بیش از پنج برابر افزایش یافته است. این افزایش در بازه زمانی 12 ماه محقق شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link