به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی است در این شرایط برخلاف شرایط عادی که در پی بهینه سازی سود هستیم،به دنبال کمینه سازی زیان هستیم گفت: باید بازار تولید و مصرف را بطور همزمان مدیریت کنیم تا بتوانیم قیمت ها را کنترل نماییم و از گرانی های نا معقول جلوگیری نماییم.

Dear member\guest you have to reply to see the link