به گزارش خبرخودرو، شركت*های سایپالجستیك و گروه فنرسازی زر به*نمایندگی از گروه خودروسازی سایپا در هفتمین نمایشگاه بین*المللی حمل*ونقل ریلی حضور دارند.

Dear member\guest you have to reply to see the link