به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل شركت سازه*گستر سایپا گفت: با تخصیص منظم منابع مالی از سوی گروه سایپا به قطعه*سازان زنجیره تأمین، رونق تولید در این گروه محقق شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link