به گزارش خبرخودرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه از عزم جدی دولت برای ساخت قطعه یک آزادراه تهران_شمال و کاستن زمان سیر خبر داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link