به گزارش خبرخودرو، دبیر کل انجمن پالایشگاه*های روغن سازی گفت: کمبود روغن موتور در بازار، در چند روز آینده برطرف می*شود.

Dear member\guest you have to reply to see the link