به گزارش خبرخودرو، گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تامین نیاز بازار و افزایش عرضه، تكمیل محصولات دارای كسری را آغاز كرده و در روزهای اخیر 16 هزار و 255 دستگاه خودرو را تحویل مشتریان داده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link