به گزارش خبرخودرو، عضو هیات* مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت از تجمع اعتراضی مدیران مراکز اسقاط خودرو مقابل ستاد مدیریت حمل*ونقل و سوخت خبر داد و گفت: علت عمده این تجمع که در روز 19 خرداد برگزار شد پاسخگو نبودن مدیران ستاد در برابر مشکلاتی که برای این صنف پیش آمده، است.

Dear member\guest you have to reply to see the link